Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0060(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0208/2016

Разисквания :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Гласувания :

PV 23/06/2016 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0289

Протокол
Сряда, 22 юни 2016 г. - Брюксел

21. Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи * - Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada представя докладите.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić и Nicola Caputo.

Изказаха се: Tibor Navracsics и Jean-Marie Cavada.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 23.6.2016 г и точка 8.10 от протокола от 23.6.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност