Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0060(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0208/2016

Forhandlinger :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Afstemninger :

PV 23/06/2016 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0289

Protokol
Onsdag den 22. juni 2016 - Bruxelles

21. Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller * - Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber * (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada forelagde betænkningerne.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Ivan Jakovčić og Nicola Caputo.

Talere: Tibor Navracsics og Jean-Marie Cavada.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 23.6.2016 og punkt 8.10 i protokollen af 23.6.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik