Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0060(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0208/2016

Debatten :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Stemmingen :

PV 23/06/2016 - 8.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0289

Notulen
Woensdag 22 juni 2016 - Brussel

21. De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels * - De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen * (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ivan Jakovčić en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Jean-Marie Cavada.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 23.6.2016 en punt 8.10 van de notulen van 23.6.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid