Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0060(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0208/2016

Rozpravy :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Hlasovanie :

PV 23/06/2016 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0289

Zápisnica
Streda, 22. júna 2016 - Brusel

21. Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov * - Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev * (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada uviedol správy.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić a Nicola Caputo.

Vystúpili: Tibor Navracsics a Jean-Marie Cavada.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 23.6.2016 a bod 8.10 zápisnice zo dňa 23.6.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia