Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0060(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0208/2016

Debatter :

PV 22/06/2016 - 21
CRE 22/06/2016 - 21

Omröstningar :

PV 23/06/2016 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0289

Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2016 - Bryssel

21. Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden * - Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada redogjorde för betänkandena.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić och Nicola Caputo.

Talare: Tibor Navracsics och Jean-Marie Cavada.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 23.6.2016 och punkt 8.10 i protokollet av den 23.6.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy