Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2281(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0176/2016

Predkladané texty :

A8-0176/2016

Rozpravy :

PV 22/06/2016 - 22
CRE 22/06/2016 - 22

Hlasovanie :

PV 23/06/2016 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0291

Zápisnica
Streda, 22. júna 2016 - Brusel

22. Opatrenia v nadväznosti na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) (rozprava)
CRE

Správa o opatreniach v nadväznosti na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski uviedol správu.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

V rozprave vystúpila Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Silvia Costa v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu a Ángela Vallina.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Ruža Tomašić a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Tibor Navracsics a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 23.6.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia