Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2281(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0176/2016

Ingivna texter :

A8-0176/2016

Debatter :

PV 22/06/2016 - 22
CRE 22/06/2016 - 22

Omröstningar :

PV 23/06/2016 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0291

Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2016 - Bryssel

22. Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) [2015/2281(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Silvia Costa för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu och Ángela Vallina.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Ruža Tomašić och Ivan Jakovčić.

Talare: Tibor Navracsics och Zdzisław Krasnodębski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 23.6.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy