Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Πανηγυρική συνεδρίαση - Κράτος του Ισραήλ
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 7.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 9.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (συζήτηση)
 17.Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών
 19.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (συζήτηση)
 20.Οι κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρεάζουν της επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ιράν (συζήτηση)
 21.Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων * - Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων * (συζήτηση)
 22.Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (συζήτηση)
 23.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (179 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (209 kb) Κατάσταση παρόντων (35 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (259 kb) Κατάσταση παρόντων (68 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου