Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 22. juuni 2016 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Pidulik istung - Iisraeli Riik
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Volituste kontrollimine
 6.Delegatsioonide koosseis
 7.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Assigneeringute ümberpaigutamine
 15.Tööplaan
 16.Tapatalgud Kongo idaosas (arutelu)
 17.Vägivaldset äärmuslust ja terrorismi põhjustava radikaliseerumise ennetamine (arutelu)
 18.Parlamendikomisjonide koosseis
 19.Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (arutelu)
 20.USA sanktsioonid, mis mõjutavad ELi äritegevust Iraanis (arutelu)
 21.Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine abieluvararežiimi käsitlevates asjades * - Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades * (arutelu)
 22.Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) järelmeetmed (arutelu)
 23.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (150 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) 
 
Protokoll (169 kb) Kohalolijate nimekiri (34 kb) 
 
Protokoll (237 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika