Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 22. kesäkuuta 2016 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Juhlaistunto - Israel
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Valtuuskuntien kokoonpano
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Määrärahojen siirrot
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Joukkomurhat Kongon itäosissa (keskustelu)
 17.Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja terrorismiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen (keskustelu)
 18.Valiokuntien kokoonpano
 19.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (keskustelu)
 20.EU-maiden yrityksiin Iranissa vaikuttavat Yhdysvaltojen pakotteet (keskustelu)
 21.Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa * - Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa * (keskustelu)
 22.Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seuranta (keskustelu)
 23.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (153 kb) Läsnäololista (51 kb) 
 
Pöytäkirja (171 kb) Läsnäololista (34 kb) 
 
Pöytäkirja (242 kb) Läsnäololista (60 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö