Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 22 ta' Ġunju 2016 - Brussell
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 3.Seduta solenni - L-Istat tal-Iżrael
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 7.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari
 10.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Dokumenti mressqa
 12.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 13.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 14.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 15.Ordni tal-ħidma
 16.Massakri fil-Lvant tal-Kongo (dibattitu)
 17.Prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni li twassal għall-estremiżmu vjolenti u għat-terroriżmu (dibattitu)
 18.Kompożizzjoni tal-kumitati
 19.Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet (dibattitu)
 20.Sanzjonijiet tal-Istati Uniti b'impatt fuq l-attivitajiet kummerċjali tal-UE fl-Iran (dibattitu)
 21.Il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta' reġimi tal-proprjetà matrimonjali* - Il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet tal-effetti patrimonjali ta’ sħubijiet reġistrati * (dibattitu)
 22.Segwitu tal-Qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) (dibattitu)
 23.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (153 kb) Reġistru tal-attendenza (51 kb) 
 
Minuti (202 kb) Reġistru tal-attendenza (34 kb) 
 
Minuti (254 kb) Reġistru tal-attendenza (61 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza