Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 22 juni 2016 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Plechtige vergadering - Israël
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling delegaties
 7.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Kredietoverschrijvingen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Bloedbaden in Oost-Congo (debat)
 17.Preventie van radicalisering tot gewelddadig extremisme en terrorisme (debat)
 18.Samenstelling commissies
 19.Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)
 20.Amerikaanse sancties die gevolgen hebben voor EU-bedrijven in Iran (debat)
 21.De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels * - De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen * (debat)
 22.Follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) (debat)
 23.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (153 kb) Presentielijst (51 kb) 
 
Notulen (173 kb) Presentielijst (34 kb) 
 
Notulen (248 kb) Presentielijst (60 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid