Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2016 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Högtidligt möte - Staten Israel
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Valprövning
 6.Delegationernas sammansättning
 7.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 9.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument
 12.Avtalstexter översända av rådet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Anslagsöverföringar
 15.Arbetsplan
 16.Massakrer i östra Kongo (debatt)
 17.Att förebygga radikalisering som leder till våldsam extremism och terrorism (debatt)
 18.Utskottens sammansättning
 19.Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd (debatt)
 20.USA-sanktioner som påverkar EU-företags verksamhet i Iran (debatt)
 21.Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden * - Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap * (debatt)
 22.Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) (debatt)
 23.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (152 kb) Närvarolista (51 kb) 
 
Protokoll (168 kb) Närvarolista (34 kb) 
 
Protokoll (242 kb) Närvarolista (60 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy