Indeks 
Zapisnik
PDF 240kWORD 197k
Srijeda, 22. lipnja 2016. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Svečana sjednica - Država Izrael
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Provjera valjanosti mandata
 6.Sastav međuparlamentarnih izaslanstava
 7.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 8.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 9.Stajališta Vijeća u prvom čitanju
 10.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 13.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 14.Prijenos odobrenih sredstava
 15.Plan rada
 16.Masakri u istočnom Kongu (rasprava)
 17.Sprečavanje radikalizacije koja dovodi do nasilnog ekstremizma i terorizma (rasprava)
 18.Sastav odbora
 19.Višegodišnji plan za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove (rasprava)
 20.Utjecaj američkih sankcija na poduzeća EU-a u Iranu (rasprava)
 21.Nadležnost i mjerodavno pravo te priznavanje i izvršenje odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine * - Nadležnost i mjerodavno pravo te priznavanje i izvršenje odluka u stvarima koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava * (rasprava)
 22.Daljnje postupanje u vezi sa strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) (rasprava)
 23.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 15:10.


2. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je odao počast u sjećanje na Jo Cox, zastupnicu britanske laburističke stranke, koja je 16. lipnja 2016. ubijena ispred svog ureda u Bristallu (Ujedinjena Kraljevina).

U Parlamentu je održana minuta šutnje.

Predsjednik je dao izjavu u kojoj je osudio atentat u Orlandu (SAD) 12. lipnja 2016. te ubojstvo bračnog para policajaca u Magnanvilleu (Francuska) 13. lipnja 2016.

Predsjednik je u ime Parlamenta uputio sućut obiteljima žrtava te se zahvalio članovima službi sigurnosti za zaštitu demokracije i građana.


3. Svečana sjednica - Država Izrael

Od 15:15 do 15:50 Europski parlament sastao se na svečanoj sjednici povodom rasprave na kojoj je sudjelovao Reuven Rivlin, predsjednik Države Izrael.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

Govorili su: Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek i Alojz Peterle.


5. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament potvrđuje valjanost mandata Jakopa Dalunde s učinkom od 7. lipnja 2016.


6. Sastav međuparlamentarnih izaslanstava

Parlament na zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a odobrava sljedeće imenovanje:

- Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Makedonije: Kostas Chrysogonos


7. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor REGI dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

Ispravak (P7_TA(2013)0482(COR02)) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 ((SL L 347, 20.12.2013., str. 320.)) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 20. studenog 2013. radi donošenja gore navedene Uredbe P7_TA(2013)0482) (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - Odbor REGI

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


8. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je izjavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća tijekom ove sjednice potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD))


9. Stajališta Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je na osnovi članka 64. stavka 1. objavio da je od Vijeća dobio sljedeća stajališta, kao i razloge zbog kojih ih je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera (08536/1/2016 - C8-0226/2016 – 09994/2016 – COM(2016)0420)

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe, izmjeni Direktive 2009/100/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ (07532/2/2016 - C8-0227/2016 – 2013/0302(COD) – 09715/2016 – COM(2016)0429)

upućeno nadležnom odboru: TRAN

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 23. lipnja 2016.


10. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o mehanizmu najvećeg volumena i pružanju informacija za potrebe transparentnosti i drugih izračuna (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. lipnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razinu točnosti satova poslovanja (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 7. lipnja 2016. (plus odgoda od jednog mjeseca na zahtjev Vijeća)

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EUEuropskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na podatke o kvaliteti izvršenja transakcija koje objavljuju mjesta izvršenja (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 8. lipnja 2016. (plus odgoda od jednog mjeseca na zahtjev Vijeća)

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za godišnju objavu od strane investicijskih društava informacija o identitetu mjesta izvršenja i o kvaliteti izvršenja (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 8. lipnja 2016. (plus odgoda od jednog mjeseca na zahtjev Vijeća)

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju minimalni skup informacija o financijskim ugovorima koje mora sadržavati detaljna evidencija i okolnosti u kojima treba nametnuti zahtjev (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 7. lipnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga I. i III. Uredbi Vijeća (EZ) br. 2173/2005 na temelju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu s Indonezijom u pogledu sustava za izdavanje dozvola FLEGT za uvoz drvne sirovine u Europsku uniju (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. lipnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 10. lipnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o donošenju programa ad hoc modula za godine 2019., 2020. i 2021., za anketu o radnoj snazi na uzorku kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. lipnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o utvrđivanju zahtjeva za ugovore o održavanju tržišta i sustave održavanja tržišta (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. lipnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 10. lipnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o izravnom, znatnom i predvidljivom učinku ugovora o izvedenicama unutar Unije i sprječavanju izbjegavanja propisa i obveza (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. lipnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrt delegiranog akta za koji je produžen rok za podnošenje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o razredima sporazuma koji moraju biti zaštićeni pri djelomičnom prijenosu vlasništva u skladu s člankom 76. Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 18. ožujka 2016.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 3 mjeseca na zahtjev Vijeća.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrti delegiranih akata za koje je izmijenjen rok za podnošenje prigovora s jednog na tri mjeseca na zahtjev nadležnog odbora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za pristup propisanim informacijama na razini Unije (C(2016)02887 - 2016/2742(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 19. svibnja 2016. na zahtjev nadležnog odbora

Upućeno nadležnom odboru: ECON (čl. 54. Poslovnika)

mišljenje: JURI (čl. 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1222/2014 u odnosu na regulatorne tehničke standarde o pobližem određivanju metodologije za utvrđivanje globalnih sistemski važnih institucija i definiranje potkategorija globalnih sistemski važnih institucija (C(2016)02815 - 2016/2736(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. svibnja 2016. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON (čl. 54. Poslovnika)


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 2/2015 - Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0038/2016 - C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 1/2016 - ESVD (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 11/2016 - dio III. - Komisija (N8-0040/2016 - C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-03/C/16 - Europski revzorski sud (N8-0041/2016 - C8-0228/2016 - 2016/2110(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-04/T/16 - Europski revzorski sud (N8-0042/2016 - C8-0229/2016 - 2016/2111(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-05/A/16 - Europski revzorski sud (N8-0043/2016 - C8-0230/2016 - 2016/2112(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-06/T/16 - Europski revzorski sud (N8-0044/2016 - C8-0231/2016 - 2016/2113(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o daljnjem radu Međunarodnog znanstveno-tehnološkog centra (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

ITRE, INTA

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine i Europola (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017.– 2020. (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ECON, CONT

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

AFET

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

ENVI

2) Parlamentarni odbori podnijeli su sljedeća izvješća:

- Izvješće o daljnjem postupanju u vezi sa strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) (2015/2281(INI)) - CULT - : Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupku Zajednice za poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)) - ITRE - : Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Libanona, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Libanona o općim načelima sudjelovanja Republike Libanona u programima Unije (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) - AFET - : Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - AFET - : Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji (13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)) - AFET - : Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Izvješće o Izvješću o napretku u području obnovljive energije (2016/2041(INI)) - ITRE - : Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Izvješće o izvješću o provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU) (2015/2232(INI)) - ITRE - : Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj putnoj ispravi za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - LIBE - : Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Monaka o mjerama istovrijednima onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - ECON - : Andreas Schwab (A8-0206/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)) - BUDG - : Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - JURI - : Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Izvješće Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti i mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - JURI - : Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)


12. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene povlastica na popisu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji;

- Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Krajevine Norveške;

- Sporazum između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014. – 2021.;

- Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda


13. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000082/2016) koje su postavili Bernd Lange i Marietje Schaake, u ime Odbora INTA, Komisiji: Utjecaj američkih sankcija na poduzeća EU-a u Iranu (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

- (O-000091/2016) koje su postavili Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál i Michał Boni, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Prijenos osobnih podataka u Kinu – na koji način zaštititi građane EU-a? (2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016)


14. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava DEC 06/2016 , DEC 07/2016 i DEC 09/2016 dio III. – Komisija.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava Suda INF/4/2016.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava Europskog gospodarskog i socijalnog odobra INF/2/2016.


15. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od lipnja II 2016 (PE 584.729/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Srijeda

Predsjednik je uz suglasnost Klubova zastupnika predložio da se na dnevni red doda izjava Vijeća i Komisije na temu Sprečavanje radikalizacije koja dovodi do nasilnog ekstremizma i terorizma nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku na temu Masakri u istočnom Kongu te da se na dnevni red srpanjske sjednice doda pitanje za usmeni odgovor na temu Prijenos osobnih podataka u Kinu: koji oblik zaštite za građane EU-a”.

Parlament se složio s tim prijedlozima.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

Time je utvrđen plan rada.


16. Masakri u istočnom Kongu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Masakri u istočnom Kongu (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Mariya Gabriel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jordi Sebastià, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Davor Ivo Stier, Maria Arena i Anna Elżbieta Fotyga.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis i Franz Obermayr.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorio je Tibor Navracsics.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o masakrima u istočnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan i Krzysztof Hetman, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o masakrima u istočnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano i Marlene Mizzi, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o masakrima u istočnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo i Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o masakrima na istoku Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini i Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o masakrima u istočnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi i Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o masakrima u istočnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o masakrima u istočnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika od 23.6.2016..

(Sjednica je nakratko prekinuta)


17. Sprečavanje radikalizacije koja dovodi do nasilnog ekstremizma i terorizma (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Sprečavanje radikalizacije koja dovodi do nasilnog ekstremizma i terorizma (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (predsjedatelj Vijeća) i Tibor Navracsics (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kristina Winberg, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Steeve Briois, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc i Laura Agea.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský i Elmar Brok.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand i Eleftherios Synadinos.

Govorili su: Tibor Navracsics i Bert Koenders.

Rasprava je zaključena.


18. Sastav odbora

Na zahtjev Kluba zastupnika S&D-a, Parlament je ratificirao sljedeće imenovanje:

Odbor ECON: Pedro Silva Pereira


19. Višegodišnji plan za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove (rasprava)

Izjava Komisije: Višegodišnji plan za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove (2016/2780(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Jarosław Wałęsa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ulrike Rodust, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Linnéa Engström, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto i Helmut Scholz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorio je Elżbieta Bieńkowska.

Rasprava je zaključena.


20. Utjecaj američkih sankcija na poduzeća EU-a u Iranu (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000082/2016) koje je postavio Bernd Lange i Marietje Schaake, u ime Odbora INTA, Komisiji: Utjecaj američkih sankcija na poduzeća EU-a u Iranu (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange obrazložio je pitanje.

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan Zahradil, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell i Lampros Fountoulis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Georgios Epitideios.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Rasprava je zaključena.


21. Nadležnost i mjerodavno pravo te priznavanje i izvršenje odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine * - Nadležnost i mjerodavno pravo te priznavanje i izvršenje odluka u stvarima koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava * (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti i mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada predstavio je izvješća.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Govorili su: Axel Voss, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Ivan Jakovčić i Nicola Caputo.

Govorili su: Tibor Navracsics i Jean-Marie Cavada.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika od 23.6.2016. i točka 8.10 zapisnika od 23.6.2016..


22. Daljnje postupanje u vezi sa strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) (rasprava)

Izvješće o daljnjem postupanju u vezi sa strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) [2015/2281(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski predstavio je izvješće.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Govorio je Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Silvia Costa, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Nikolaos Chountis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Maragall, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu i Ángela Vallina.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Ruža Tomašić i Ivan Jakovčić.

Govorili su: Tibor Navracsics i Zdzisław Krasnodębski.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika od 23.6.2016..


23. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Daniel Buda, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo i Victor Negrescu.


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 584.729/OJJE).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti