Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2041(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0196/2016

Συζήτηση :

PV 23/06/2016 - 2
CRE 23/06/2016 - 2

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2016 - 8.13
CRE 23/06/2016 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0292

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες

2. Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόοδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [2016/2041(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Έκθεση με θέμα την έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ) [2015/2232(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Οι Paloma López Bermejo και Markus Pieper παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marijana Petir (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Younous Omarjee (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Peter Liese (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Bendt Bendtsen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miroslav Poche, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Anneleen Van Bossuyt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bronis Ropė, και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

(για συνέχεια της συζήτησης: βλ. σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.6.2016)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου