Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 23. juni 2016 - Bruxelles

4. Statusrapport om vedvarende energi - Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (fortsat forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

(For begyndelsen af forhandlingen se: punkt 2 i protokollen af 23.6.2016)

Talere: Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Jerzy Buzek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică og Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claude Turmes, Massimiliano Salini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho og José Blanco López.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly og Nicola Caputo.

Talere: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo og Markus Pieper.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 23.6.2016 og punkt 8.14 i protokollen af 23.6.2016.

(Mødet udsat kl. 10.50 i afventning af det højtidelige møde)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik