Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 23. kesäkuuta 2016 - Bryssel

4. Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta - Mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomuksesta (jatkoa keskustelulle)
CRE

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 23.6.2016, kohta 2)

Puheenvuorot: Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jerzy Buzek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică ja Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claude Turmes, Massimiliano Salini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho ja José Blanco López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo ja Markus Pieper.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2016, kohta 8.13 ja istunnon pöytäkirja 23.6.2016, kohta 8.14.

(Istunto keskeytettiin klo 10.50 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö