Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. június 23., Csütörtök - Brüsszel

4. Eredményjelentés a megújuló energiáról - Végrehajtási jelentés az energiahatékonysági irányelvről (2012/27/EU) (a vita folytatása)
CRE

(A vita elejét lásd: 2016.6.23-i jegyzőkönyv, 2. pont )

Felszólal: Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Jerzy Buzek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică és Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes, Massimiliano Salini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho és José Blanco López.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly és Nicola Caputo.

Felszólal: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo és Markus Pieper.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.6.23-i jegyzőkönyv, 8.13. pont és 2016.6.23-i jegyzőkönyv, 8.14. pont .

(Az ülést 10.50-kor az ünnepélyes ülés kezdetéig felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat