Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. birželio 23 d. - Briuselis

4. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita - Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita (diskusijų tęsinys)
CRE

(Diskusijų pradžia 2016 06 23 protokolo 2 punktas)

Kalbėjo: Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Jerzy Buzek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Doru-Claudian Frunzulică ir Jasenko Selimovic), Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Claude Turmes), Massimiliano Salini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho ir José Blanco López.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo ir Markus Pieper.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 23 protokolo 8.13 punktas ir 2016 06 23 protokolo 8.14 punktas.

(Posėdis sustabdytas 10.50 val. prieš iškilmingą posėdį.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Teisinė informacija - Privatumo politika