Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 23. jūnijs - Brisele

4. Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju - Īstenošanas ziņojums par Energoefektivitātes direktīvu (debašu turpinājums)
CRE

(Debašu sākums: 23.6.2016. protokola 2. punkts)

Uzstājās Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Jerzy Buzek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Doru-Claudian Frunzulică un Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Claude Turmes, Massimiliano Salini, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho un José Blanco López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly un Nicola Caputo.

Uzstājās Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo un Markus Pieper.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.6.2016. protokola 8.13. punkts un 23.6.2016. protokola 8.14. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.50 līdz svinīgās sēdes sākumam.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Juridisks paziņojums - Privātuma politika