Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 23. junij 2016 - Bruselj

4. Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov - Poročilo o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti (nadaljevanje razprave)
Dobesedni zapis

(Začetek razprave: točka 2 zapisnika z dne 23.6.2016)

Govorili so Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Jerzy Buzek, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Doru-Claudian Frunzulică in Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Claude Turmes, Massimiliano Salini, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho in José Blanco López.

Po postopku "catch the eye" so govorili Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly in Nicola Caputo.

Govorili so Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo in Markus Pieper.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 23.6.2016 in točka 8.14 zapisnika z dne 23.6.2016.

(Seja se je prekinila ob 10.50 zaradi pričetka slavnostne seje.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov