Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 23 юни 2016 г. - Брюксел

7. Състав на Парламента

Elisa Ferreira уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 20 юни 2016 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.

Правна информация - Политика за поверителност