Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 23 czerwca 2016 r. - Bruksela

7. Skład Parlamentu

Elisa Ferreira zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 20 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności