Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel

7. Parlamentets sammansättning

Elisa Ferreira hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 20 juni 2016.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy