Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0078(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0194/2016

Predkladané texty :

A8-0194/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/06/2016 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0282

Zápisnica
Štvrtok, 23. júna 2016 - Brusel

8.3. Protokol k euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Libanonom (rozšírenie z roku 2004) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0282)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia