Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0109(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0206/2016

Ingediende teksten :

A8-0206/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/06/2016 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0284

Notulen
Donderdag 23 juni 2016 - Brussel

8.5. Overeenkomst tussen de EU en Monaco waarbij wordt voorzien in de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0284)

Het Parlement keurt de sluiting van het wijzigingsprotocol bij de overeenkomst goed.

Juridische mededeling - Privacybeleid