Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0096(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0367/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0367/2015

Συζήτηση :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες

8.7. Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου (τελική ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη την 18 Ιανουαρίου 2016 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2016).
Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση στις 19 Ιανουαρίου 2016 (σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0286)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0286)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου