Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0285(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0128/2015

Ingediende teksten :

A8-0128/2015

Debatten :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Stemverklaringen
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Notulen
Donderdag 23 juni 2016 - Brussel

8.8. Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (eindstemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 27 april 2015 (punt 18 van de notulen van 27.4.2015).
De stemming werd uitgesteld in de vergadering van 28 april 2015 (punt 7.8 van de notulen van 28.4.2015).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0287)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0287)

Juridische mededeling - Privacybeleid