Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2770(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0801/2016

Arutelud :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Hääletused :

PV 23/06/2016 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0290

Protokoll
Neljapäev, 23. juuni 2016 - Brüssel

8.11. Tapatalgud Kongo idaosas (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Tapatalgud Kongo idaosas (2016/2770(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 ja B8-0809/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0801/2016

(asendades B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 ja B8-0809/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubialja Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0290)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0805/2016 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika