Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0801/2016

Keskustelut :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Äänestykset :

PV 23/06/2016 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0290

Pöytäkirja
Torstai 23. kesäkuuta 2016 - Bryssel

8.11. Joukkomurhat Kongon itäosissa (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Joukkomurhat Kongon itäosissa (2016/2770(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 ja B8-0809/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0801/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 ja B8-0809/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0290)

(Päätöslauselmaesitys B8-0805/2016 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö