Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0801/2016

Debatai :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Balsavimas :

PV 23/06/2016 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0290

Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. birželio 23 d. - Briuselis

8.11. Žudynės rytinėje Kongo dalyje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žudynės rytinėje Kongo dalyje (2016/2770(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 ir B8-0809/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0801/2016

(keičia B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 ir B8-0809/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial ir Norbert Neuser S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička ir Ivo Vajgl, ALDE frakcijos vardu,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0290)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0805/2016 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika