Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2770(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0801/2016

Debaty :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Głosowanie :

PV 23/06/2016 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0290

Protokół
Czwartek, 23 czerwca 2016 r. - Bruksela

8.11. Masakry we wschodniej części Konga (głosowanie)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Masakry we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP))

Projekty rezolucji B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 i B8-0809/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0801/2016

(zastępujący B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 i B8-0809/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa i Agustín Díaz de Mera García Consuegra, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial i Norbert Neuser, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička i Ivo Vajgl, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0290)

(Projekt rezolucji B8-0805/2016 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności