Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0801/2016

Rozpravy :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 23/06/2016 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0290

Zápisnica
Štvrtok, 23. júna 2016 - Brusel

8.11. Masaker vo východnom Kongu (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Masaker vo východnom Kongu (2016/2770(RSP))

Návrhy uznesenia B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 a B8-0809/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0801/2016

(nahrádzajúci B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 a B8-0809/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa a Agustín Díaz de Mera García Consuegra, v mene skupiny PPE,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubiala Norbert Neuser, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki a Arne Gericke, v mene skupiny ECR,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička a Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi a Piernicola Pedicini, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0290)

(Návrh uznesenia B8-0805/2016 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia