Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2770(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0801/2016

Debatter :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Omröstningar :

PV 23/06/2016 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0290

Protokoll
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel

8.11. Massakrer i östra Kongo (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Massakrer i östra Kongo (2016/2770(RSP))

Resolutionsförslag B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 och B8-0809/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0801/2016

(ersätter B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 och B8-0809/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa och Agustín Díaz de Mera García Consuegra, för PPE-gruppen,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial och Norbert Neuser, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki och Arne Gericke, för ECR-gruppen,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička och Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0290)

(Resolutionsförslag B8-0805/2016 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy