Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2281(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0176/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0176/2016

Συζήτηση :

PV 22/06/2016 - 22
CRE 22/06/2016 - 22

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2016 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0291

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες

8.12. Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) [2015/2281(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0291)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου