Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2041(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0196/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0196/2016

Συζήτηση :

PV 23/06/2016 - 2
CRE 23/06/2016 - 2

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2016 - 8.13
CRE 23/06/2016 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0292

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες

8.13. Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόοδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [2016/2041(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0292)

Παρεμβάσεις

József Szájer σχετικά με την κατάσταση ψηφοφορίας της Ομάδας PPE.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου