Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 23 юни 2016 г. - Брюксел

8. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Назначавания към Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)

8.2. Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (Рамково споразумение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.3. Протокол към Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид разширяването от 2004 г.) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.4. Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид присъединяването на България и на Румъния към ЕС) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.5. Протокол към Споразумението между Европейската общност и Монако за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.6. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.7. Многогодишен план за възстановяване на червения тон (окончателно гласуване)

8.8. Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (окончателно гласуване)

8.9. Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи * (гласуване)

8.10. Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства * (гласуване)

8.11. Кланетата в Източно Конго (гласуване)

8.12. Проследяване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (гласуване)

8.13. Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници (гласуване)

8.14. Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност