Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 23. juni 2016 - Bruxelles

8. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Udpegelse af medlemmer til Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse (afstemning)

8.2. Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (rammeaftale) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.3. Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (udvidelsen i 2004) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.4. Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.5. Protokol til aftalen mellem EU og Monaco om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.6. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgien) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.7. Flerårig genopretningsplan for almindelig tun (endelig afstemning)

8.8. Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande (endelig afstemning)

8.9. Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller * (afstemning)

8.10. Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber * (afstemning)

8.11. Massakrer i det østlige Congo (afstemning)

8.12. Opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (afstemning)

8.13. Statusrapport om vedvarende energi (afstemning)

8.14. Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik