Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 23. kesäkuuta 2016 - Bryssel

8. Äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Nimitykset tutkintavaliokuntaan, jossa käsitellään epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista (äänestys)

8.2. EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (puitesopimus) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

8.3. EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (vuoden 2004 laajentuminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

8.4. EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (Bulgarian ja Romanian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

8.5. Finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta EU:n ja Monacon välillä tehdyn sopimuksen pöytäkirja * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

8.6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

8.7. Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma (lopullinen äänestys)

8.8. Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (lopullinen äänestys)

8.9. Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa * (äänestys)

8.10. Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa * (äänestys)

8.11. Joukkomurhat Kongon itäosissa (äänestys)

8.12. Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seuranta (äänestys)

8.13. Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta (äänestys)

8.14. Mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomuksesta (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö