Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 23 юни 2016 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници - Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (разискване)
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници - Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (продължeние на разискването)
 5.Тържествено заседание - Палестинска власт
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Състав на Парламента
 8.Време за гласуване
  
8.1.Назначавания към Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)
  
8.2.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (Рамково споразумение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Протокол към Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид разширяването от 2004 г.) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид присъединяването на България и на Румъния към ЕС) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Протокол към Споразумението между Европейската общност и Монако за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Многогодишен план за възстановяване на червения тон (окончателно гласуване)
  
8.8.Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (окончателно гласуване)
  
8.9.Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи * (гласуване)
  
8.10.Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства * (гласуване)
  
8.11.Кланетата в Източно Конго (гласуване)
  
8.12.Проследяване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (гласуване)
  
8.13.Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници (гласуване)
  
8.14.Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Внесени документи
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Решения относно някои документи
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначавания към Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
Протокол (213 kb) Присъствен списък (53 kb)    Резултати от поименно гласуване (2519 kb) Приложение 1 (3 kb) 
 
Протокол (233 kb) Присъствен списък (35 kb) Резултати от гласувания (58 kb) Резултати от поименно гласуване (89 kb)    
 
Протокол (275 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (902 kb) Резултати от поименно гласуване (2562 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност