Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 23. juni 2016 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Statusrapport om vedvarende energi - Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (forhandling)
 3.Velkomstord
 4.Statusrapport om vedvarende energi - Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (fortsat forhandling)
 5.Højtideligt møde - Den Palæstinensiske Myndighed
 6.Velkomstord
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Afstemningstid
  
8.1.Udpegelse af medlemmer til Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse (afstemning)
  
8.2.Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (rammeaftale) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.3.Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (udvidelsen i 2004) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.4.Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.5.Protokol til aftalen mellem EU og Monaco om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgien) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.7.Flerårig genopretningsplan for almindelig tun (endelig afstemning)
  
8.8.Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande (endelig afstemning)
  
8.9.Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller * (afstemning)
  
8.10.Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber * (afstemning)
  
8.11.Massakrer i det østlige Congo (afstemning)
  
8.12.Opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (afstemning)
  
8.13.Statusrapport om vedvarende energi (afstemning)
  
8.14.Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Modtagne dokumenter
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udpegelse af medlemmer til Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
Protokol (188 kb) Tilstedeværelsesliste (53 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2519 kb) Bilag 1 (3 kb) 
 
Protokol (199 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb) Afstemningsresultater (52 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (87 kb)    
 
Protokol (255 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Afstemningsresultater (752 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2475 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik