Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 23. juuni 2016 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne - Energiatõhususe direktiivi rakendamise aruanne (arutelu)
 3.Tervitus
 4.Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne - Energiatõhususe direktiivi rakendamise aruanne (arutelu jätkamine)
 5.Pidulik istung - Palestiina omavalitsus
 6.Tervitus
 7.Parlamendi koosseis
 8.Hääletused
  
8.1.Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni liikmete ametisse nimetamine (hääletus)
  
8.2.ELi ja Liibanoni vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll (raamleping) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.3.ELi ja Liibanoni vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse 2004. aasta laienemist *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.ELi ja Liibanoni vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.5.ELi ja Monaco vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.7.Hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (lõpphääletus)
  
8.8.Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (lõpphääletus)
  
8.9.Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine abieluvararežiimi käsitlevates asjades * (hääletus)
  
8.10.Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades * (hääletus)
  
8.11.Tapatalgud Kongo idaosas (hääletus)
  
8.12.Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) järelmeetmed (hääletus)
  
8.13.Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne (hääletus)
  
8.14.Energiatõhususe direktiivi rakendamise aruanne (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni liikmete ametisse nimetamine
Protokoll (187 kb) Kohalolijate nimekiri (53 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2519 kb) 1 lisa (3 kb) 
 
Protokoll (199 kb) Kohalolijate nimekiri (35 kb) Hääletuste tulemused (54 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (87 kb)    
 
Protokoll (246 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb) Hääletuste tulemused (846 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2473 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika