Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 23 czerwca 2016 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej – Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (debata)
 3.Oficjalne powitanie
 4.Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej – Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (ciąg dalszy debaty)
 5.Uroczyste posiedzenie - Narodowa Władza Palestyńska
 6.Oficjalne powitanie
 7.Skład Parlamentu
 8.Głosowanie
  
8.1.Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (głosowanie)
  
8.2.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (porozumienie ramowe) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (rozszerzenie w 2004 r.) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między WE a Libanem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Umowa między UE a Monako dotycząca automatycznej wymiany informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego (głosowanie końcowe)
  
8.8.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (głosowanie końcowe)
  
8.9.Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych * (głosowanie)
  
8.10.Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich * (głosowanie)
  
8.11.Masakry we wschodniej części Konga (głosowanie)
  
8.12.Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (głosowanie)
  
8.13.Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej (głosowanie)
  
8.14.Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Składanie dokumentów
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
Protokół (188 kb) Lista obecności (53 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2519 kb) Załącznik 1 (3 kb) 
 
Protokół (230 kb) Lista obecności (35 kb) Wyniki głosowania (52 kb) Wyniki głosowań imiennych (88 kb)    
 
Protokół (255 kb) Lista obecności (61 kb) Wyniki głosowania (851 kb) Wyniki głosowań imiennych (2474 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności