Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 23. júna 2016 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov - Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (rozprava)
 3.Oficiálne privítanie
 4.Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov - Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (pokračovanie rozpravy)
 5.Slávnostná schôdza - Palestínska samospráva
 6.Oficiálne privítanie
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Hlasovanie
  
8.1.Vymenovania do Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi (hlasovanie)
  
8.2.Protokol k euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Libanonom (rámcová dohoda) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Protokol k euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Libanonom (rozšírenie z roku 2004) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Protokol k euro-stredomorskej dohode EÚ a Libanonom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Dohoda medzi EÚ a Monakom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého (záverečné hlasovanie)
  
8.8.Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (záverečné hlasovanie)
  
8.9.Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov * (hlasovanie)
  
8.10.Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev * (hlasovanie)
  
8.11.Masaker vo východnom Kongu (hlasovanie)
  
8.12.Opatrenia v nadväznosti na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) (hlasovanie)
  
8.13.Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (hlasovanie)
  
8.14.Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Predloženie dokumentov
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovania do Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
Zápisnica (188 kb) Prezenčná listina (53 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2519 kb) Príloha 1 (3 kb) 
 
Zápisnica (224 kb) Prezenčná listina (35 kb) Výsledky hlasovania (53 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (88 kb)    
 
Zápisnica (251 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (848 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2534 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia