Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Lägesrapport om förnybar energi - Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (debatt)
 3.Välkomsthälsning
 4.Lägesrapport om förnybar energi - Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (fortsättning på debatten)
 5.Högtidligt möte - den palestinska myndigheten
 6.Välkomsthälsning
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Omröstning
  
8.1.Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)
  
8.2.Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (utvidgningen 2004) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och Rumäniens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Avtal EU-Monaco om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk (slutomröstning)
  
8.8.Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd (slutomröstning)
  
8.9.Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden * (omröstning)
  
8.10.Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap * (omröstning)
  
8.11.Massakrer i östra Kongo (omröstning)
  
8.12.Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) (omröstning)
  
8.13.Lägesrapport om förnybar energi (omröstning)
  
8.14.Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Inkomna dokument
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
Protokoll (190 kb) Närvarolista (53 kb)    Omröstningar med namnupprop (2519 kb) Bilaga 1 (3 kb) 
 
Protokoll (197 kb) Närvarolista (35 kb) Omröstningsresultat (52 kb) Omröstningar med namnupprop (88 kb)    
 
Protokoll (247 kb) Närvarolista (61 kb) Omröstningsresultat (828 kb) Omröstningar med namnupprop (2335 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy