Indeks 
Zapisnik
PDF 244kWORD 225k
Četvrtak, 23. lipnja 2016. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izvješće o napretku u području obnovljive energije - Izvješće o provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti (rasprava)
 3.Dobrodošlica
 4.Izvješće o napretku u području obnovljive energije - Izvješće o provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti (nastavak rasprave)
 5.Svečana sjednica - Autorité nationale palestinienne
 6.Dobrodošlica
 7.Sastav Parlamenta
 8.Glasovanje
  
8.1.Imenovanja za istražno povjerenstvo radi istrage navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni zakonodavstva Unije u području pranja novca, izbjegavanja poreza i utaje poreza (glasovanje)
  
8.2.Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Libanona (okvirni sporazum) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Protokol uz Euro-mediteranskoi sporazum između EU-a i Libanona (proširenje EU-a iz 2004.) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Libanona (pristupanje Bugarske i Rumunjske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Sporazum između EU-a i Monaka o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Višegodišnji plan oporavka plavoperajne tune (konačno glasovanje)
  
8.8.Višegodišnji plan za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove (konačno glasovanje)
  
8.9.Nadležnost i mjerodavno pravo te priznavanje i izvršenje odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine * (glasovanje)
  
8.10.Nadležnost i mjerodavno pravo te priznavanje i izvršenje odluka u stvarima koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava * (glasovanje)
  
8.11.Masakri u istočnom Kongu (glasovanje)
  
8.12.Daljnje postupanje u vezi sa strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) (glasovanje)
  
8.13.Izvješće o napretku u području obnovljive energije (glasovanje)
  
8.14.Izvješće o provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 13.Odluke o određenim dokumentima
 14.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 15.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 16.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanja za istražno povjerenstvo radi istrage navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni zakonodavstva Unije u području pranja novca, izbjegavanja poreza i utaje poreza


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Izvješće o napretku u području obnovljive energije - Izvješće o provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti (rasprava)

Izvješće o napretku u području obnovljive energije [2016/2041(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Izvješće o provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU) [2015/2232(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo i Markus Pieper predstavili su svoja izvješća.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Marijana Petir (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Younous Omarjee (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Peter Liese (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Bendt Bendtsen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miroslav Poche, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bronis Ropė, i Xabier Benito Ziluaga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

(suite du débat voir: točka 4 zapisnika od 23.6.2016.)


3. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Parlamenta zaželio dobrodošlicu četrnaestoro sudionika programa Sakharov Fellowship koji su sjedili u počasnoj galeriji za posjetitelje.


4. Izvješće o napretku u području obnovljive energije - Izvješće o provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti (nastavak rasprave)

(Početak rasprave: točka 2. zapisnika od 23.6.2016.)

Govorili su: Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Jerzy Buzek, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Doru-Claudian Frunzulică i Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Claude Turmes, Massimiliano Salini, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho i José Blanco López.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly i Nicola Caputo.

Govorili su: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo i Markus Pieper.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika od 23.6.2016. i točka 8.14 zapisnika od 23.6.2016..

(Sjednica je prekinuta u 10:50 h, dok se čekalo na početak svečane sjednice.)

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik


5. Svečana sjednica - Autorité nationale palestinienne

Od 11:05 do 11:55, Europski parlament sastaje se na svečanoj sjednici povodom govora Mahmouda Abbasa, predsjednika Palestinske samouprave.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik


6. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Europskog parlamenta izrazio dobrodošlicu izaslanstvu Ukrajinskog parlamenta i Nacionalnoj svemirskoj agenciji Ukrajine koji su sjedili u galeriji.


7. Sastav Parlamenta

Elisa Ferreira pisanim je putem podnijela ostavku na mjesto zastupnice u Parlamentu s učinkom od 20. lipnja 2016.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Imenovanja za istražno povjerenstvo radi istrage navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni zakonodavstva Unije u području pranja novca, izbjegavanja poreza i utaje poreza (glasovanje)

Prijedlog Konferencije predsjednika: Imenovanja za istražno povjerenstvo radi istrage navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni zakonodavstva Unije u području pranja novca, izbjegavanja poreza i utaje poreza (2016/2725(RSO))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KONFERENCIJE PREDSJEDNIKA

Proglašen odobrenim (prilog 1 zapisnika od 23.6.2016.)


8.2. Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Libanona (okvirni sporazum) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Libanona, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Libanona o općim načelima sudjelovanja Republike Libanona u programima Unije [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0281)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


8.3. Protokol uz Euro-mediteranskoi sporazum između EU-a i Libanona (proširenje EU-a iz 2004.) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0282)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


8.4. Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Libanona (pristupanje Bugarske i Rumunjske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0283)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


8.5. Sporazum između EU-a i Monaka o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Monaka o mjerama istovrijednima onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0284)

Parlament je odobrio sklapanje protokola o izmjeni uz Sporazum.


8.6. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0285)


8.7. Višegodišnji plan oporavka plavoperajne tune (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Rasprava je održana 18. siječnja 2016. (točka 15 zapisnika od 18.1.2016.).
Glasovanje je odgođeno na dnevnoj sjednici održanoj 19. siječnja 2016. (točka 5.3 zapisnika od 19.1.2016.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0286)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0286)


8.8. Višegodišnji plan za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Rasprava je održana 27. travnja 2015. (točka 18 zapisnika od 27.4.2015.).
Glasovanje je odgođeno na dnevnoj sjednici održanoj 28. travnja 2015. (točka 7.8 zapisnika od 28.4.2015.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0287)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0287)


8.9. Nadležnost i mjerodavno pravo te priznavanje i izvršenje odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti i mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2016)0288)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0288)


8.10. Nadležnost i mjerodavno pravo te priznavanje i izvršenje odluka u stvarima koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na imovinske posljedice registriranih partnerstava [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2016)0289)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0289)


8.11. Masakri u istočnom Kongu (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Masakri u istočnom Kongu (2016/2770(RSP))

Prijedlozi rezolucija B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 i B8-0809/2016

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0801/2016

(koji zamjenjujeB8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 i B8-0809/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa i Agustín Díaz de Mera García Consuegra, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubiali Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi i Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0290)

(Prijedlog rezolucije B8-0805/2016 se ne razmatra.)


8.12. Daljnje postupanje u vezi sa strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) (glasovanje)

Izvješće o daljnjem postupanju u vezi sa strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) [2015/2281(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0291)


8.13. Izvješće o napretku u području obnovljive energije (glasovanje)

Izvješće o napretku u području obnovljive energije [2016/2041(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0292)

Govorili su:

József Szájer o listi za glasovanje Kluba zastupnika PPE-a.


8.14. Izvješće o provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU) [2015/2232(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0293)


9. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Gabriel Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo i Michela Giuffrida

Izvješće: Jean-Marie Cavada - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Izvješće: Jean-Marie Cavada - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Masakri u istočnom Kongu - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida i Cécile Kashetu Kyenge

Izvješće: Zdzisław Krasnodębski - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Izvješće: Paloma López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan i Seán Kelly

Izvješće: Markus Pieper - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly i Janusz Korwin-Mikke.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


11. Podnošenje dokumenata

Zastupnici su podnijeli sljedeće prijedloge rezolucija (članak 133.Poslovnika):

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o trofejnom lovu (B8-0624/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o izmjenama u označivanju meda (B8-0625/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o iskorištavanju životinja u cirkusima (B8-0626/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o metodama smanjenja konzumacije duhana (B8-0627/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o mogućnostima ekologizacije energije koja se koristi u prometu (B8-0629/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o utjecaju globalizacije na porezno opterećenje radnika (B8-0630/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o pogoršanju stavki u sustavu prekograničnih prijenosa novca središnje banke (B8-0631/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o posljedicama globalizacije na niskokvalificirane i starije radnike te na žene (B8-0632/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o potrebnom ukidanju europodručja (B8-0634/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ponovnom uvođenju nacionalnih granica (B8-0635/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zabrani izvoza halal i košer mesa (B8-0636/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o kupnji zemljišta od strane kineskih fondova za ograničavanje rizika (B8-0637/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o načinima kojima bi se zajamčio održiv model ribarstva (B8-0638/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prijedlozima Europske komisije za rješavanje migracijske krize (B8-0640/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o aspektu sekuritizacije u uniji tržišta kapitala (B8-0641/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prijedlogu zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit i utjecaju koji ima na francuska poduzeća (B8-0645/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o netransparentnosti odluka o porezima luksemburške porezne uprave (B8-0646/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prijedlogu sudskog sustava za ulaganja u okviru pregovora o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (B8-0647/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o nestabilnosti cijena poljoprivrednih proizvoda prouzročenoj ukidanjem stabilizacijskih mehanizama (B8-0648/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o stavljanju na referendum raznih trgovinskih sporazuma o kojima pregovara Europska unija (B8-0649/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o strukturnom višku štednje u odnosu na ulaganje u europodručju (B8-0650/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o naglom porastu isplate dividende u glavnim bankama europodručja nakon krize (B8-0651/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o svladavanju prepreka za osobe s invaliditetom (B8-0653/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za provođenje aktivnosti za promicanje poštovanja i tolerancije među građanima Europske unije u cilju suprotstavljanja asocijalnim ponašanjima povezanima s pojavom društvene nejednakosti u Europi (B8-0654/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o usklađivanju propisa u području oduzimanja imovine organiziranog kriminala (B8-0655/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za objašnjenja o dodjeljivanju ovlasti raznih europskih agencija radi učinkovitije koordinacije pri rješavanju pitanja izbjeglica i radi veće potpore nacionalnim tijelima koja rade na upravljanju migracijskim tokovima (B8-0656/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o borbi protiv izbjegavanja poreza i fiskalnog dampinga poduzeća (B8-0657/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o učinkovitoj organizaciji službi za čuvanje i predškolski odgoj djece (B8-0658/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Prijedlog rezolucije o zahtjevu da se smjesta prekinu pregovori o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (B8-0660/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o proglašenju Europske godine turizma (B8-0661/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o obrazovnom siromaštvu (B8-0662/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o pravima pacijenata (B8-0664/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o važnosti provođenja rasprave o jedinstvenoj valuti (B8-0665/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o kvotama frankofonih pjesama na francuskim radiostanicama (B8-0666/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o usklađivanju propisa u području oduzimanja imovine stečene organiziranim kriminalom (B8-0669/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o uvjetovanju isplate humanitarne pomoći provedbom politika neiseljavanja stanovništva (B8-0670/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o donošenju mjera za promicanje informativnih kampanja radi smanjenja zloupotrebe antibiotika među europskim građanima (B8-0671/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o širenju fundamentalističkog islama na Kosovu (B8-0672/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o sankcijama protiv Rusije (B8-0674/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o integraciji migranata na tržište rada i potpori stanovništvu (B8-0675/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o integraciji migranata na tržište rada (B8-0676/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o izdvajanju dodatnih sredstava za potporu neprofitnim udrugama koje u Europi pružaju pomoć žrtvama zlostavljanja i nasilja (B8-0678/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o ulaganju većih i brzih napora u suzbijanje krivolova u okviru europske politike za borbu protiv ilegalne trgovine divljim životinjskim vrstama (B8-0679/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o pretilosti kao zdravstvenom problemu i kroničnoj bolesti (B8-0681/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o sveobuhvatnom ekonomskom i trgovinskom sporazumu (CETA) (B8-0682/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Morten Messerschmidt. Prijedlog rezolucije o europskim odgovornostima nacionalnih parlamenata (B8-0683/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Prijedlog rezolucije o poštovanju nacionalnih referenduma povezanih s Europskom unijom (B8-0687/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Prijedlog rezolucije o odnosima između Turske i Europske unije (B8-0689/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o mogućnostima zapošljavanja zatvorenika (B8-0690/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde Sylvie Goddyn. Prijedlog rezolucije o promicanju tehnika ribolova kojima se ne ugrožava morska bioraznolikost (B8-0692/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o uvjetima prijevoza stoke u zemlje izvan EU-a (B8-0693/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o prijetnji koju surogatsko majčinstvo predstavlja za prava žena i djece (B8-0694/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

mišljenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o reguliranju sportskog klađenja (B8-0695/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o mladima i gospodarskoj krizi (B8-0696/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o reformi i poboljšanju financiranja malih i srednjih poduzeća (B8-0699/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE


12. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Ispravak (P7_TA(2013)0482(COR02)) bio je najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 7 zapisnika od 22.6.2016.).

Budući da klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika nisu zatražili glasovanje o ispravku (članak 231 stavak 4 Poslovnika), ispravak se smatra prihvaćenim.


13. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor TRAN

- Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (2016/2100(INI))
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: INTA, IMCO, TRAN

- Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (2016/2099(INI))
upućeno nadležnom odboru: ECON (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (članak 54. Poslovnika)


14. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice i zapisnik s jučerašnje dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


15. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 4. do 7. srpnja 2016.


16. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 13:15 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


Prilog 1 - Imenovanja za istražno povjerenstvo radi istrage navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni zakonodavstva Unije u području pranja novca, izbjegavanja poreza i utaje poreza

Istražno povjerenstvo radi istrage navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni zakonodavstva Unije u području pranja novca, izbjegavanja poreza i utaje poreza

(65 članova)

Punopravni članovi

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Konferencija predsjednika predložila je mogućnost da povjerenstvo ima do četiri potpredsjednika.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti