Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 28. června 2016 - Brusel

3. Prohlášení předsednictví
Doslovné záznamy

Předseda učinil prohlášení, v němž poukázal na výjimečnou povahu tohoto plenárního zasedání, které bylo svoláno v souladu s čl. 146 odst. 4 druhým pododstavcem jednacího řádu v návaznosti na britské referendum konané dne 23. června 2016, jehož výsledek se týká všech evropských občanů.

Vyjádřil svou vděčnost všem britským členům správních útvarů Parlamentu za práci, kterou vykonali za více než čtyři desetiletí.

Vzdal úctu rozhodnutí Jonathana Hilla vyvodit důsledky z britského hlasování a odstoupit z Komise a poděkoval mu za jeho nasazení.

Právní upozornění - Ochrana soukromí