Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 28 juni 2016 - Brussel

3. Verklaring van de Voorzitter
Volledige verslagen

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de nadruk legt op het uitzonderlijke karakter van deze plenaire vergadering, die is bijeengeroepen overeenkomstig artikel 146, lid 4, alinea 2, van het Reglement, naar aanleiding van het Britse referendum van 23 juni 2016, waarvan het resultaat alle Europese burgers aanbelangt.

Hij drukt zijn erkentelijkheid uit aan alle Britse medewerkers in de administratie van het Parlement voor het werk dat ze gedurende meer dan vier decennia hebben verricht.

Hij brengt hulde aan de beslissing van Jonathan Hill, die zijn conclusies heeft getrokken uit de Britse stemming en zich terugtrekt uit de Commissie, en hij bedankt hem voor zijn inzet.

Juridische mededeling - Privacybeleid