Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 28. júna 2016 - Brusel

3. Vyhlásenie Predsedníctva
Doslovný zápis

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom poukázal na výnimočnosť tohto plenárneho rokovania zvolaného v súlade s článkom 146 ods. 4 druhým pododsekom rokovacieho poriadku v nadväznosti na britské referendum z 23. júna 2016, ktorého výsledok sa týka všetkých európskych občanov.

Vyjadril uznanie všetkým britským členom administratívy Parlamentu za prácu, ktorú vykonávali viac ako štyri desaťročia.

Vyjadril ocenenie Jonathanovi Hillovi za jeho rozhodnutie vyvodiť dôsledky z britského hlasovania odstúpením z Komisie a poďakoval sa mu za angažovanosť.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia