Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 28 juni 2016 - Bryssel

3. Uttalande av talmannen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen gjorde ett uttalande och framhävde det unika i detta extra plenarsammanträde, som hade sammankallats i enlighet med artikel 146.4 andra stycket i arbetsordningen, till följd av den brittiska folkomröstningen den 23 juni 2016, vars resultat rör alla europeiska medborgare.

Han uttryckte sin uppskattning för det arbete som utförts av brittiska parlamentsanställda under över 40 år.

Han högaktade Jonathan Hills beslut att till följd av folkomröstningsresultatet avgå från sin post som kommissionsledamot, och tackade honom för hans engagemang.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy